Farba akrylowa 20l biała Termo Organika

Farba akrylowa biała Termo Organika 20l

Więcej szczegółów

Obniżona cena
Nowy produkt
Limitowana oferta specjalna

103,00 zł

159,90 zł

Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 159,90 zł
Zapytaj o dostępność - wpisz swój adres e-mail w pole poniżej:
 
Więcej informacji

Farba BIAŁA jest wodorozcieńczalną farbą akrylową w formie dyspersji na bazie mieszanki najwyższej jakości żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpieczających. Farba tworzy matową powłokę zapewniając dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu.

Farba BIAŁA jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń do malowania ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak płyty cementowe, cementowo-włóknowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe, inne podłoża (np. szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz cementowych).

- dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu

- na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych

- powierzchnia matowa

- biała

- do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:od +5ºC do +30ºC
Optymalna temperatura pracy:od +10ºC do +25ºC
Czas wysychania:1÷2 godziny*)
Orientacyjne zużycie:0,10÷0,13 l/m2 **)
Orientacyjna wydajność:8,0÷12,0 m2/l **)
Nakładanie kolejnych warstw:po min. 2 godz.
Zalecana ilość warstw:1÷2 w zależności od chłonności i stanu podłoża
Odporność na szorowanie na mokro:- rodzaj II wg PN-C-81914:2002
- klasa 4 wg PN-EN 13300:2002
Zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE:poniżej 20 g/l***)
Przechowywanie: Farba nadaje się do stosowania w okresie 24 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +30ºC. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr BK/B/0141/02/2018

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste i suche. Luźne, odspojone i zmniejszające przyczepność części podłoża, stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy przed zastosowaniem farby usunąć. Podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej, jak również z wszelkich środków zapobiegających przyleganiu (oleje, tłuszcze, woski). Ewentualne ubytki podłoża należy uzupełnić odpowiednimi materiałami w zależności od jego rodzaju. Nowe tynki malować po wyschnięciu, jednak nie wcześniej niż 28 dni od ich nałożenia. Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU lub rozcieńczoną farbą BIAŁĄ. Podłoża silnie zabrudzone należy uprzednio zagruntować farbą PODKŁADOWĄ.

star.png Zalecenia montażowe

Farba BIAŁA jest dostarczana w formie gotowej do użycia. Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nie wolno jej mieszać z innymi farbami, zaprawami, itp. Dopuszcza się ręczne lub mechaniczne metody aplikacji: wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub natryskiem, w zależności od warunków oraz stanu podłoża, każdorazowo zachowując równomierność nakładania. Temperatura powierzchni malowanej i otoczenia podczas stosowania produktu powinna wynosić od +5°C do +30°C (optymalna temperatura pracy od +10°C do +25°C). W przypadku konieczności dopasowania gęstości produktu do zastosowanej metody aplikacji, po wymieszaniu, dopuszczalne jest rozcieńczenie farby czystą wodą w ilości nie większej niż 5% w stosunku objętościowym. Po wyschnięciu, jednakże nie wcześniej niż po 2 godzinach, można nałożyć kolejną warstwę. Na szybkość wysychania farby znacząco wpływa m.in. chłonność podłoża, temperatura oraz wilgotność powietrza i/lub podłoża w malowanych pomieszczeniach. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Wyschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Narzędzia należy myć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

wykrzyknik.png Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

helmet.png Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace malarskie powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania farby i sposób jej nakładania mogą mieć wpływ na wygląd powierzchni.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA FARBY FIRMĄ KURIERSKĄ. KOSZT DOSTAWY UZALEŻNIONY OD ILOŚCI ZAMAWIANYCH WIADEREK.

KONTAKT 697 430 960

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Do Kasy