W świetle przepisów Selenit jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgody z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy odpowiedzieć na tą wiadomość wpisując w treści „NIE”. Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma handlowa Selenit z siedzibą w Miszewku ul. Gdyńska 20

  • dane będą przetwarzane w celu sprzedażowym i marketingowym w formie elektronicznej i papierowej podanie danych jest dobrowolne

  • podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis

  • dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa

  • przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Informujemy, że Selenit przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, nazwy firmy, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Selenit w celu realizacji Państwa zamówień, księgowania dokumentów, wysyłek towaru. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej informacji w odpowiedzi na tą wiadomość.

Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepis


Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Do Kasy